tirsdag den 28. juni 2011

Universet´s billede.Universet, dets uendelige. Som i en beskrivelse er det uendelige rum.
Er i virkeligheden billede, der strækker sig ud over og uden for ethvert tænkt billede. Billede er universet og bevægelse er billede af universet af billeder. Bevægelse der hele tiden ændre billede universet. Ligesom det formentlig er i bevægelsen, der skete ændringen, som omdannede universet i en billede bevægelse.
Den oprindelige billede bevægelse. I universet af billede, som var i bevægelse. Inden bevægelsen i billede til billede ændringen frembragte lyden.
Billede, det oprindelige billede univers var i dets oprindelige udseende. Et eneste gullig hvidt pulserende lys. I bevægelse hvis “indre” fremviste billede dets indhold, som værende et ”levende” billede. Med synlig billede bevægelse.
I et billede univers, universets billede.
I dette, dets synlige gennemtrængende lys. Viste billede universets sin første åbenbaring. Da der i billede dannede sig og fremstod en svag grålig stribe. Hvis fremståen kom indefra det pulserende lys. Billede universets bevægelse ændring skete. Da billede bevægelsen omdannede det pulserende lys til mørke.
I universets billede omdannede det svagt grålige sig til en mørk stribe. Denne dannede pludselig i bevægelse farven til en svag blålig mørk stribe. Det svage mørke i universets ellers lyse billede tiltog. Bevægelsen ændre sig og tiltog, der ændrede farven til grå. Denne farve bredte sig langsom i hele lysets synlige billede.
Farvens synlige bevægelse og dets ændringer begyndte i lyset. Bevægede dets billede i ændring. Til dette mere mørke i farven.
Dets gennemtrængende mørke i farven grå. Bredte sig i det synlige billede. Som var selve universets synlige billede. Øjet hos dyr eller mennesket. Øjets farve, der skifter som billede af have noget ondt i det bevidste. Synliggjorde bevidstheden.
Lyset i billede, bevægede sig i begyndelsen vigende. Ganske langsom før det ændrende, gav efter for mørket.
Mørket i universets billede ændrede farven og lyset. Et pulserede hvide lys skiftede af farver. Med bevægelse af forrygende hast i en grå skala. Hvorefter billede universets bevægelse stadig mørkere, tiltagende styrke fremstod. Indtil billede bevægelsen med dets ugennemtrængelige mørke ændrede lysets hvide gule pulserende farve. Da det lysende billede univer´s billede bevægelsen pludselig ændre billede universet. Til en dyb af uendelig dybde sort farve.
Ingen ved, hvad det var; der derefter skete med billede. Om det var billede ved ændringen af mørkets gennemtrængning i lyset. Der fremtvang en billede bevægelses eksplosion og dannede billede ændring til lyden.
Eller om det var det pulserende lys, i dets bevægelse dannede og fremtvang lydene. Da der i billede, dets uendelige dybde ved bevægelsen blev dannet, ”skabt” ændringer i billede til billedændringen. Da billede i dets univers dannede og frembragte lyden i dets billede. Universets billede fremstod ved billede ændring, med lydene i dets billede.


Billede i bevægelse kan ”kommunikere” ved billede til dets ændring. På samme måde som lyde kan kommunikere. Lyde kommunikere, ”taler” i lyde. Dette skete for ur-mennesket i lyde. Hvor lyde ved deres billede i lyde kan tale. Forklare, ”konstruere” og udvikle en viden. Hvilket skete da ur-mennesket med lydene. Dannede konstruktion ved sproget til system.
Da lydenes univers fik deres begyndelse. Skete dette ved talen ur-mennesket dannede med lyde. Lyde der ”talte” billede i dets billedunivers.
Lydene er begyndelsen, ur-menneskets begyndelse. Til dets bevidsthed om billede. Dannet ved ur-menneskets billede tegn i lyde for viden. Om billede og dets univers.
Viden der i sin beskrivelse beskriver eksplosionen af frembragt lyd. Der dannede billede og derefter billede universet.


Lyden er begyndelsen, dannet i billede universet. Begyndelsen til det univers, der dannede ur-menneskets billede tegn for lyde til skriftsprogets begyndelse.
Billede skriftens tegnsprog for lyde, med lyde og dets billede. Er menneskets begyndelse og til dets viden. I bevidste beskrivelse af menneske og billede.
Dette sker i billede. Tegnene er billede, hvis eksistens, som billede for lyde. Viser sig og dannede ved deres bevægelse.
Tegnene fremkom hos ur-mennesket til ”beskrivelse” med dets lyde. Og, beskrivelsen kan beskrive lydenes oprindelse. Til deres begyndelse er dannet i billede universet.
I dets viden og indenfor denne bevidsthed beskriver og placerede det civiliseret-menneske fejlagtig lyden. Som værende begyndelse til dannelse af billede.
Billede, dets billede oprindelige. Er det billede universet, der ændrede dets billede. Ved mørkets fremkomst i billede. Ligedan dette mørke i billede dannede lydene.
Dette skete i det, der er billede bevægelse. I dets billede og billede bevægelsen til billede ændringen eksistere der ingen begyndelse. Eller afslutning for billede i dets universet. Selve det der er bevægelser i billede. Er det afklaret og bekræftende om billede dets eksistens. Som da billede universets ved dets gennemtrængende lys fremstod. Inden lyden, som ændring i billede trængte igennem.
Lyden fremkom ved billede i billede bevægelsen til billede ændring. Der hvor mørket bredte sig i billede universets uendelige lys.
Universet billede ændrede sig, da lyden fremstod. Disse ændringer i billede universet dannede sig og blev synlig i billede, som lysglimt i universets billede. Som fremstod, ved det ændre billede. I billede bevægelse og ved den ændring, som frembragte lyde i billede.
En billede bevægelse til ændringer, der dannede sig i materialerne til planterne, dyr og ur-mennesket.
Billede der ved dets tegn for billede i ur-mennesket. Dannede begyndelsen til dets og ur-menneskets beskrivelse af lydens fremståen i billede universet.
Beskrivelsen der kan beskrive billede universet, dets uendelige udstrækning. Samtidig med beskrivelsen selv danner. Dets endelige i lyde, som lydenes tegn.
Billedets udstrækning er billede i og ud over det lydene i deres univers kan danne. Da lyde danner sig i billede.


Billede dannes af dets uendelige billede. Dannet i og uden for ethvert af ur-menneskets tænkning og dannet talsystem. Billede universet med dets lyde dannet i oprindelsens billede. Billede med dets uendelige mængder af lys. Som lysglimt universets billede i billedbevægelsen dannede i dets billede af billede ændringen. Dette kan i en beskrivelse beskrives, som rester fra lydens opståen i universets billede.
Billede, dets universet. Har ingen begyndende begyndelse og ingen begyndende afslutning. Fordi billeduniversets bevægelse “levende” ændre billede i bevægelsen til billede. Billede bevægelse der ligedan kan få billede til at forsvinde i billede.
Billeduniversets billede var da dette udelukkende bestod i dets gennemtrængende hvide gullige lys. Billede der ikke, er begyndelsen til billede. Men lyset der sandt synliggjorde billede. Synliggjorde billede i dets lys, i farver dets bevægelse. Farver der ved bevægelse i ændringer dannede ny farve i deres uendelige. Farven der i universets billedbevægelse medvirkende og dannede “hele” billede til billede universets.
Universets gennemtrængende lys synliggjorde sig med og i billedændringen. Da mørket dannede sig i dets billede. Bevægelsen i mørket der ændrede billeduniverset. Ændrede universets billede dets oprindelige og dets lys. Derefter blev ændringen glimt af lys i billeduniversets frembragte mørke billede. Et billede univers, der i beskrivelsen. Kan beskrives som værende ”brudstykker” fra det billede oprindelige.
Det er i lyset, det billede oprindelige lyden blev dannet og frembragt. Da billede universet ændrede sig, ved bevægelsen. I billede der ændrede dets billede fremstod lyden, da mørket bredte sig i billede universets lys. Lydene fremkom og dannede sig i bevægelse og til billedændring.
I billede universets oprindelige lys fremkom farven rød. I det oprindelige svag purpur rosa. Farverne dannede sig i det oprindelige lys. I ”selvets” lysende pulserende bevægelse.
Billede er “bevægelsen”, den der dannede “selvet” dets farver og til ændringer af universets billede. Hvorved selvets dets mørkeste i farver fremstod. Dette skete da mørket fremstod, som første aftegninger i billede universets uendelige lys. Mørket fremkom i billede universet og synliggjorde billede. Farverne dannede sig i mørk og fremkom i billede bevægelse sammen med bevægelsen. Der dannede lydene i billede.
Med lydene i universets billede ændrede billede og dets mulige bevægelse til ændringer af billede.
Billede kunne nu danne billede i lyde og omdanne billede til lyde.
Billede der dannede billede ved ændringer af billede. Ligedan som billede frembringer billede, billedlige billede ved billedet eller opløse billede. Dets forsvinden i billedet, dets billedunivers.
Det blev i billedets bevægelse dets billede dannede, ur-mennesket fremkom. Billedligt fremstod planter, dyr og ur-mennesket. I billede bevægelse til ændring af billede. Dannet af det allerede eksisterende fra det oprindelige.
Dyr og planter fremstod i billede, som billede. I billede bevægelsen og dets ændringer af billede. Billede dannede billede med “deres eget” liv. Billede bevægelse og billedændringer, der dannede nye planter og dyr, nye “arter” i billede. Ur-mennesket fremstod da det i billede bearbejdede billede. I materialerne til en billedfrembringelse, som billede mulige bevidsthed og ånd. Dette sker i sammenhængende billeddannede billede i billede universets uendelige. I en billede bevægelse ind i dets uendelige univers af billede. Til ændring af billede som er selve universet.
Billede universets indvirker, påvirker billede til billede.
Dette skete da jorden, som billede, i ændringer af dets billede. Dannede bevægelse til egen bevægelse af billede til billede, der er planterne, dyrene og ur-mennesket.
Billede universet kan ændre billede med egen bevægelse, som har “eget” liv. I bevægelses påvirkning og bevægelses indvirkning af billede til ændringer af billede.
Bevægelsen er ikke endelig og ikke uendelig.
Billede begynder ikke og har ingen afslutning i “eget” liv. Planterne, dyrene og ur-mennesket.
Billeduniverset påvirker ur-mennesket, griber ind i dets billede. Det der dannes i ur-mennesket, ved dets mulige billede bevidsthed og ånd. I indvirkning i bevægelsen, der kan danne ændringer. I jordens billede og dets billede forhold til universets billede.
Lydene vil kunne danne og fremstå, vise sig som bølger af bevægelse, der kan ændre billede. Danne billede til tegn, ”signaler” for billede. Hvilken igen kan danne billede eller ændringer af billede. Og billede vil kunne fremkomme i billede.
Ligedan billede billedlig kan fremkomme i lyde, som ”overført” betydning for billede.
Billede ændringer sker ved farvernes veksel-virkende virkning. I billede bevægelsen mørke og lys. Veksel-virkende mellem varme og kolde farver og disse, tonernes ‘dannelse’ bevægelse til ændringer. Dette sker i synlig bevægelse, dets billede natur.
I ur-menneskets billedfrembringelse sker billede dannelsen ved farvernes mønster. Der er billede virkende i bevægelse.
Selve mønsterets dannelse sker i det billedoprindelige. Farverne i deres forskellige tone er lyde for ur-mennesket i billede bevægelse. Til ur-menneskets mulige bevidsthed for billede.
Billede dets ændringer i ur-menneskets opfattelse sker i billedfrembringelse. Det danner billede i bevægelse til billede af natur, både i omgivelserne og i ur-mennesket.
Billede ændringer, ur-mennesket, dyr og planter. Sker i bevægelse af billede opfattelsen Billede udtrykkes, frigøre, fremdanner billede eller billedliggøre billedlige billede, til dets eget liv.
Billede kan udtrykke sig ved billede, som en billedliggørelse. I en billede opfattelse, der er dannet ved “følelser” for billede. Følelsernes dannelse kan ske ved dufte, lugt, berøring, samt andet dannet i bevidste opfattelser. Deres billeddannede mulighed, ved en bevidsthed og dennes ånd i universets billede.
Det civiliseret-menneske bruger billede, ved billede tegnene til kommunikation. Disse kan ligesom lyde som kommunikation, give en beskrivelse af billede. Ur-mennesket fremdannede i billede, billede beskrivelse. Billede omdannet til lyde i mønster og dets ’kode’ i dets konstrueret ”udviklet” system. I en ”udviklet billede” bevidst, en bevidstheds indhold af konstruktion.
Indhold sker i konstruktionen og dets udvikling, inden for denne. Her er koden fuldt ud aflæselig, ved brug af den konstrueret bevidsthed af konstruktion. I hvilket der ved opnået system er opnået billeddannelse.
Opnået beskrivelse af billede, har sammenhænge i tidsperioder. I hvilket ”beskrivelsens, koden” er konstrueret og udviklet.
Billede der fremstår i en billedfrembringelse af ur-mennesket. Fremstår ligeledes ved tanker og en tænkning i deres natur. Et udtryk for billede, naturens billede og i en billedfrembringelse, der er ur-menneskets kultur.
Ur-mennesket kan ”opfinde” eller udvikle tegn, som billede. Eller symbol for billede, i udtryk, som et “sprog” i lyde. Tegn eller symboler for billede, der kan danne billede, som sproget. I en bevidsthed og udtrykke dennes ånd.


Tanker, som billede, der tankemæssig dannes af disse tegn, har ligedan dannet tegnene. Dette sker i beskrivelsen og i en afkodning af beskrivelsen. Der kan omdannes til billede ’figurer’. Billede som tegn eller symbol og abstrakt billede.
I en billedfremstilling, enten ved lyd billedets opfattelse om billede, eller billedfrembringelsens billedfremstilling. Sker indenfor dets udviklet system. I hvilken tegnene får symbolske værdier for billede. Der kan fremstå som billede i anden tidsperiode, men uden billede og dets sammenhæng med billede. For det civiliserede-menneske kan dette medføre; manglende mulighed til afkodning af ur-menneskets tanker og deres billede for lyde.
Ur-mennesket ændre sig i dets billede opfattelse og billede bevægelse. Dets billede opfattelse ændre billede i “eget” forløb. Ligedan som bevægelsens billede ændre sig i billede og i opfattelse af billede. For ur-mennesket.
Ur-mennesket opfatter billede, dets dannelse og udtrykker dets lyde i en billede opfattelse. Nutidens menneske kan opfatte de lyde, lydene danner og som de udtrykker sig i ur-mennesket. Når disse fremstår i billedfrembringelses billede. Mens en afkodning af det udviklet system, kun vil kunne ske i det af ur-mennesket dannet forståelse. Som et bevidstheds forstået udviklet system. Bestemmende i tidsperiodens billedopfattelse.
En billedopfattelse vil, som billede ændre sig gennem menneskehedens periode. I selve billedbevægelse. Ligedan, som ur-menneskets opfattelsesbillede i dets bevægelse ændre sig. Afkodning af ur-menneskets frembragte billede tegnene, vil derfor i anden tidsperiode. Ske i en ændring af billede.
Ur-menneskets frembragte tegn er “koden” til en beskrivelse i billede af dets billede opfattelse. Det er en billedlig beskrivelse, ligedan som det er ur-menneskets brug af billede. I mulig billede bevidsthed og dennes ånd.
Afkodningen af ur-menneskets frembragte tegn, dets beskrivende billedopfattelse. Vil kun kunne ske i den tidsperiode. I hvilken tegnene, som symboler for billede er frembragt. En anden tidsperiode vil beskrivelsen danne billede bevidstheds opfattelse i ændring. Af det oprindelige billede. Da ændring også sker af billedets muliggjorde bevidstheden og dennes ånd.
Selve ”afkodningen” kan ske ved dets billede mønstrene. Enten billede for tegnene eller i symboler for tegn. Mønstrene fra hvilken, der dannes en mulig billede bevidsthed og denne som ånd.
Billede fremstår af en konstruktion eller dets system i billedfrembringelse af sproget. Her kan det fremstå ved en manglende bevægelse, som billede. I hvilken billede er uden dets mulig bevægelse og mulige ændring. Dette billede vil heller ingen billede mulig bevidsthed, have for ur-mennesket.
Fordi billede griber ind og indgår med billede, deres bevægelse, uden dets oprindelige. Vil billede, der mangler billede bevægelse til ændringer. Være billede med manglende forbindelse til det oprindelige dets mønster. Et uvirkelig billede for dets univers. Et sådan dannet billede vil kollapse i billede i dets billeduniverset.
Ur-mennesket opfattelse af billede, har i sig mønsterne. En opfattelse der har harmoni eller er kaotisk, som opfattelse. Dannet og sker i sprogets mulige bevidsthed og dennes ånd. Dannet i sprogets opbygning og udvikling af billede i dets systemer.
Billede er således bestemmende “konstrueret” af ur-mennesket. Til dets opbygning eller et udviklet system.
Et hvilket som helst dannet, opbygget eller udviklet system. Vil altid kunne ”afsløre” billede, hvis det fremstået billede. Er udviklet i, med anden bevidsthedsopfattelse om billede. End dannet med billede bevidstheden og dets mulige ånd.
Billede, er det billede mennesket ved dets billede bevidsthed og dennes ånd. Kan danne, udvikle eller opbygge i konstruktion, til et system. Hvis indhold er ”indre” billedopfattelse af billede.
Det er i systemer. Ur-mennesket kan muliggøre billede ur-mennesket kan have mennesket. Billede bevidstheder om billede i billede bevægelse.
Billede ændring i billede, kan dannes i bevægelserne til dets ”mønster”. Som da mønsterne dannedes sig og fremstod for ur-mennesket ved streger eller prikker i bevidste fremdanne mønster lignende linier og geometriske dannelser i billede. Samt i en ur-menneskets begyndende dannet opfattelse af farverne deres toner. Der danner bevægelse i billede til “betegnende” og dets mulig opnåelse af billede. En bevidsthed for billede og om dets ånd, som opnået bevidsthed.
Ur-menneskets opfattelse i dets billedfrembringelse. Tolkes i den opnåede mulige bevidsthed om billede i mønster. Mønsterne fra hvilken billede, der kan fremdanne billede i ur-menneskets billedfrembringelser. Billedfrembringelser i hvilken billede bevæges i kortere eller længere tidsperioder til dets ændringer. Ændringer der i ur-mennneskets billedfrembringelse, først fremstår efter flere generationer eller stor tidsperiode. Til en synlig billedfrembringelse af ur-mennesket.
”Oprindelige” mønster, vil kunne føres helt tilbage til det oprindelige billede. I en billede bevægelse, der er “livgivende” for billede og for ur-mennesket. Det livgivende fremkommer i billedet. Men er ikke billede, men det, der bevæger billede. Til en for ur-mennesket billede bevidstgørelse og dermed dets mulige billede bevidsthed og ånd. I dette er dets mulige ændring. Dannet i billede. I en billede opfattelse og ur-menneskets billedfrembringelse.
Dette sker i billede bevægelse, der kan opfattes, ses og føles som billede.
Men ikke måles eller på nogen anden måde dokumenteres.
Når videnskaben videnskabelig kan dokumentere dens udvikling, som bevægelse til bevidsthed. Er det den videnskabelige bevidstheds viden, i en opfattelse om billede.
Billede i en billedfrembringelse, der er frembragt af ur-mennesket. Kan ved dets fremståen danne og fremvise en indre bevægelse. Som er dets ånd. Denne er dannet i ur-menneskes billede tilhørsforhold til billede universet og sker i en billedfrembringelse. Der ikke kun fremstår og viser sig ved stregernes eller farvernes bevægelse, deres toneskiften.
Bevægelsen der danner sig i billede udtrykker og danner ligedan. En billede bevægelse i ur-mennesket, dets sind og i opfattelse af det sete billede naturen. En bevægelse vil være synlig i en billedfrembringelse. Bevægelse der kan dannes i et hvilket som helst, ”udviklet konstrueret” system.


Viden kan dannes i billedfrembringelsens opfattelse, som billed”teknik”. Det billede tekniske sker i en udvikling af materiale behandling. Dets viden til frembringelse af billede i billede bestemmende, billede bevidstheds opfattelse.
I billedfrembringelse, der er frembragt af ur-menneske. Udtrykker sig som menneske og er dets billede. En billedfrembringelse er det enkelte ur-menneskes helt personlige udtryk. Lyde i talen er unik for det enkelte ur-menneske. Ligedan håndens håndskrevne tegn er unik. For det enkelte ur-menneskes udtryk for dets billede til billede bevægelse.
Billedfrembringelsen, lydene og håndskriften kan systematiseres. Der fratager det personlige.
Billede frembragt af ur-mennesket udtrykker således det personlige, som menneske. I opnået bevægelse i dets billede, billedfrembringelsen. Denne bevægelse kan ikke ses eller føles. Føles ligedan, som ved berøringen. Bevægelsen fremstår, ikke som billede. Men bevægelse i billede, vil kunne opfattes.
Lyde vil være uden billede. Indtil lyde, som en bevægelse får en billedlig betydning i billede.
Billede eller billedopfattelsen, dets bevidsthed og dennes ånd. Kan ikke vurderes eller måles af nogen udvikle system, som viden dennes bevidsthed. Da selve systemet, dets bevidsthed, vil være begrænsende med dets konstruktions opbygget etik. Dannet til udviklet moral og dets normopfattelse.
Det er billede, dets natur, dets billedunivers i billedfrembringelsen. Der for ur-mennesket vil kunne danne en mulig opnåelse. Af bevidsthed om billede og i en billedbevidsthedens ånd. Dette sker i billede selve dets billede bevægelse. Billede der ikke vil kunne danne sig eller udtrykke harmoni eller kaos.
Er der billede bevægelse indeholdende i en billedfrembringelse. Frembragt af frembringer ur-mennesket. Udtrykker billede bevægelsen sig i billede, som dets billede. Ligesom lyde i billede vil gøre det. I billede bestemmende betydninger. En billede bevægelsen vil kunne danne billede med bevægelsens ”eget” liv. Der kan ses, føles opfattes og også ved berøringen føles.
Naturens billede i universets billede er således bevægelser og ændringer af billede. Ligedan er de i billede fremkomne lyde, bevægelse til ændringer af billede. Lydene synliggør her. Forandringer i billede og ændringer kan være udtryk for “eget” liv. En sådan ændre billede dannelse, kan være dannelse af nyt billede med “eget” liv. Dette sker i billedlig påvirkning til indvirkning på eller fra billede.
En manglende indehold af bevægelse til ændringer af billede. Danner billede, der vil være uden forbindelse til dets oprindelige billede, dets univers.
Frembragte billede som vil kunne påvirke naturens billede, dets billeduniverset i billede. Sker, hvis dette billede mangler den dannede og nødvendige mulig billede bevidsthed og dennes ånd. Dets billede bevægelse og dets ændringer til indvirkning eller påvirkning af billede, indgået i naturens universelle billede.
Billede der mangler eller er uden bevægelse og uden denne mulige ændringer til billede. Som mulig billedbevidsthed og dennes ånd, vil formentlig kollapse i selve billeduniverset.
Videnskaben kan ”udvikle” målbare billede. Der ”udvikles” med sprogets mulige bevidsthed og dennes ånd. Med eller uden billede bevidsthed og dennes ånd. Videnskaben kan få opfattelsen. Den kan erstatte naturens billede, uden den har billede bevægelsens bevidstheden. Forbindelse til naturens billede oprindelige. Videnskaben dannet, frembragte, fremkaldte billede. Kan have en manglende billede bevægelse til dets billede ændringer. Videnskabens mulige bevidsthed, kan danne en mulig “udvikling” af billede. Alene ved dets konstruktion. Dette kan ligedan ske i en mulig omdannelse af naturens billede. Dets mulige bevægelse til ændringer.
Det er for videnskaben formentlig mulig, denne kan danne billede. Billede med ”egen” bevægelse til ændringer af billede i selvstændig forløb. Med en uafhængig bevidsthed og ånd.
Billede der i forløb, ingen muligheder har. Til omdanne, gendanne eller indordne sig i naturens billede univers. Vil ingen muligheder have for den mulige bevægelse og ændringer til billeduniverset.
Således; vil det være muligt i et videnskabelig billede. Når og hvis videnskaben kan omdanne naturens billede til dets billede, som en viden. Vil dette billede kollapse i naturens billede. Dette sker i et medrivende krater af selve naturens billede eller i billede universets billede. Inden billede med enten manglende billede bevidsthed eller manglende bevægelse. Er “gendannet” i forløb af billede bevægelse til billede ændringer.


Ur-mennesket har ved sproget konstrueret dannet og frembragt billede. Der billedlig tolkes i sprogets lyde. Ur-mennesket kan frembringe konstruere lyde, der kan tolkes i billede. Lyde der ved dets billede, frembringer billede i ur-mennesket, som i en billedfrembringelse.
Sproget og dermed dets billede muliggøre dets sprogbillede for ur-mennesket. Dets konstruktion til billede og til billede bevægelse. I en konstrueret sproglig tænkning, der kan være indeholdende Religion, vidneskab, politik etc. Der i sproget danner et billedstyrende system, ved sprogets bevidsthed og mulige ånd.
I dette og indenfor dette system lever ur-mennesket. Ur-mennesket er billede det danner billede, udvikler billede og dets egen opfattelse af billede. Billede, der kan være i billede bevidstheden og dennes ånd eller billede frembragt af sprogets bevidsthed. De kan begge danne billede i en billedfrembringelse til billede. Dog er en billedfrembringelse, dets billede. Afhængig af billede bevægelse til billedændring, der er dets mulige ”liv”. En billede forbindelse til dets oprindelige. Forbindelsen er bevægelse, billede bevægelse til billede ændringen.
Ur-mennesket lever i billede, med billede dannet i billede.
Ur-mennesket dannede billede i dets billedfrembringelse. Dannede billede frem til det civiliseret samfund. Billede, der danner billedforbindelse i den billedfrembringelse. Som er billede bevægelse fra urtiden til nutiden.
Det civiliseret-menneske billedfrembringelse, har således ”forbindelse” til det oprindelige billede frembragt af ur-mennesket, dets billedfrembringelse. I billede bevægelse til ændringer af dets billede.